Karta pracy 43 do scenariusza lekcji 48. Klasa 3.

Lekcje: Karty pracy

Autor:

Małgorzata Miazga, Adam Majerowski

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

3

Cykl:

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

Część:

Wszystkie

Karta pracy do scenariusza lekcji 39. zawiera ćwiczenia i zadania, które mogą być wykorzystane w trakcie lekcji lub zadane uczniom jako praca domowa. Materiał dotyczy charakterystyki społeczeństwa przed wojną/rewolucją i po niej oraz postaw intelektualistów wobec chaosu wojny na podstawie fragmentów eseju Czesława Miłosza „Zniewolony umysł”.

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555