Praca klasowa nr 1. Matematyka wokół nas. Klasa 8

Ocenianie: Sprawdziany

Autor:

Anna Drążek

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Matematyka

Klasa:

8

Cykl:

Matematyka wokół nas

Część:

Wszystkie

Plik zawiera pracę klasową, która weryfikuje stopień opanowania przez ucznia następujących zagadnień: działania na potęgach i pierwiastkach, zapisywanie liczb w notacji wykładniczej, zamiana jednostek miar z wykorzystaniem notacji wykładniczej, rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych z zastosowaniem własności potęg i pierwiastków. Zestaw obejmuje zadania dla dwóch grup i kartotekę.

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555