Program nauczania. Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Ryszard M. Janiuk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych. Program zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych w podstawie programowej. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555