Program nauczania. Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Fizyka

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera program nauczania fizyki w klasach 1–3 SPP według cyklu „Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja” autorstwa Ludwika Lehmana, Witolda Polesiuka i Grzegorza F. Wojewody, w tym: omówienie szczegółowych celów kształcenia ogólnego i wychowania oraz treści nauczania, rozkład materiału z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej, a także informacje na temat przedmiotowych zasad oceniania i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555