Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0. i III.2.)

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Renata Broniarz

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania do języka rosyjskiego w szkołach ponadpodstawowych. Zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych przez podstawę programową. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555