Program nauczania. Matematyka. Klasy 4–8

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Adam Makowski (uzupełnienia), Tomasz Masłowski (uzupełnienia), Anna Toruńska (uzupełnienia), Marta Pietrzak (uzupełnienia)

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Matematyka

Klasa:

4, 5, 6, 7, 8

Cykl:

Matematyka

Część:

Wszystkie

Plik zawiera program nauczania według cyklu Matematyka, w tym cele edukacyjne, ramowy rozkład materiału nauczania, szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej, informacje na temat realizacji wymagań szczegółowych z podstawy programowej, opis założonych osiągnięć ucznia, procedury osiągania celów, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555